Erling Skjalgssonsenter

Rygekongen I, II og III har hver for seg kapasitet til 60-80 personer og kan gjøres om til en storsal med plenumskapasitet til 350 personer i kinooppsett. Møterommet Hafrsfjord har kapasitet til 30 personer i kino, og Ytraberget er et styrerom for inntil 11 personer.

Historien
Det var naturlig å ta utgangspunkt i beliggenheten da vi skulle navngi vårt nye konferansesenter med tilhørende møterom. Sola står sentralt for historiske begivenheter 1100 år tilbake i tid. Harald Hårfagre (ca. 850–933) fullførte samlingen av Norge til ett rike ved Slaget i Hafrsfjord i 872, og de siste motstanderne flyktet opp til bygdeborgen på Ytraberget ved slagets slutt. I dag kan du gå tur på Ytraberget og se blant annet minnesteinen som Kong Olav V signerte i 1972 i forbindelse med 1100-årsjubiléet for Norges samling. Les mer om turen ved å klikke her.

Slaget ved Hafrsfjord er av betydning for den senere inntreden av Erling Skjalgsson som en av Norgeshistoriens mest markante personer. Han ble født ca 975 og døde i et slag ved Bokn den 21. desember 1028. Han var høvding på Sola og bodde trolig på en gård nær Sola Ruinkirke. Erling var blant sin tids mektigste menn i Norge og nevnes også som Rygekongen. Utenfor Sola Ruinkirke er det reist en bautastein til minne om Erling Skjalgsson. Minnesteinen og Sola Ruinkirke ligger en kort spasertur fra Sola Strand Hotel.

 

Kontakt