Samfunnsansvar

Ellen & Axel Lunds stiftelse
Sola Strand Hotel er eid og drevet av Ellen & Axel Lunds Stiftelse. Stiftelsen ble opprettet 10. januar 1950, og i stiftelsens målsetting står det at hotellet skal drives som et førsteklasses turisthotell, og at deler av overskuddet skal gå til opplæringen i hotell- og restaurantbransjen. Dette innebærer at alt vårt overskudd føres tilbake til drift og vedlikehold av hotellet. I tillegg deler stiftelsen ut stipender til studenter innen hotellfag. På denne måten er vi med på å støtte et utviklende fagmiljø for fremtiden.

Clean Shores
Med vår beliggenhet på Solastranden er vi litt ekstra glade i kystlinjen vår, og vi føler et ansvar for å bidra til å ta vare på denne. Som et ledd i dette har vi inngått et samarbeid med Clean Shores Norway som jobber målbevisst for rene kystlinjer og strender. Les mer om Clean Shores her.

Gatemagasinet ASFALT
ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring i en vanskelig livssituasjon. ASFALT ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. Gatemagasinet ASFALT ønsker å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger og samtidig bidra til å rive ned fordommer. Sola Strand Hotel støtter Gatemagasinet ASFALT med støtteannonser gjennom året.

Idrett i nærmiljøet
Vi ser de mange verdiene av idrett, og det er viktig for oss å bidra med det vi kan for å fremme lokale krefter på alle områder. Vi har i den forbindelse blant annet inngått et sponsorsamarbeid med Klepp IL, Sola baseball, vindsurfer Helle Oppedal og Sola Cyckleklubb.

Lærlingbedrift
Som tidligere Hotellfagskole er det viktig for oss å bidra til å opprettholde bransjespesifikk utdanning på høyt nivå. Vi er derfor stolte over å være en lærlingbedrift, og er per dags dato så heldige å ha totalt seks lærlinger i lære hos oss. Herav en lærling i resepsjonsfag, to kokkelærlinger, to konditorlærlinger og en servitørlærling.

Miljøfyrtårn
Sola Strand Hotel tar miljø- og samfunnsansvar på alvor, og er sertifisert som Miljøfyrtårn. For å kvalifisere som Miljøfyrtårn må bedriften oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Les mer om Miljøfyrtån her.

Kontakt