Bestill hotellrom

Fotoutstillingen Råolje

Torsdag 17. november, klokken 16:30 åpner fotoutstillingen «Råolje» her på Sola Strand Hotel. Utstillingen er en del av et større prosjekt rundt Alexander L. Kielland-ulykken (1980). Motivene er miljøportretter av personer som på ulikt vis ble berørt av ulykken. Fotograf er Tord F. Paulsen.
 
Utstillingen vil bli offisielt åpnet av ordfører Ole Ueland kl 16:30. Klokken 17:00 vil professor Torgeir Moan NTNU, som ledet den tekniske granskningen, fortelle om arbeidet til Granskningskommisjonen. Kian Reme stiller spørsmål rundt om vi har behov for en ny granskning.
 
Åpningen av utstillingen og den påfølgende debatten er åpen for alle som ønsker å delta.
 
Utstillingen Råolje avsluttes i mars 2017, og vil da bli erstattet av en annen utstilling. Vi ønsker å legge til rette for kunstutstillinger på hotellet som et ledd i vår satsing på kunst og kultur.
 
Hjertelig velkommen!